บริการจัดทำเงินเดือน

รับทำเงินเดือนจำนวนพนักงาน เริ่มตั้งแต่ 1 คนเป็นต้นไป

>> ขั้นต่ำเดือนละ 500 - 1000 บาท ต่อพนักงานไม่เกิน 10 คน

  • บริการทำเงินเดือน คิดค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ
  • จัดทำสลิปเงินเดือน
  • จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมรายเดือน
  • จัดทำ ภงด.1 ยื่นไม่เกินวันที่ 7 ของแต่ละเดือน
  • ภงด.1ก ยื่นสรรพากร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
  • จัดทำ ภงด.91 และหนังสือรับรองหักภาษี ณ.ที่จ่าย
 

สนใจทำเงินเดือน คลิก