รับสมัครงานบัญชี

ต้องการรับสมัครพนักงาน และ นศ.ฝึกงานที่กำลังเรียนหรือจบด้านบัญชีที่สนใจทำงานสำนักงานบัญชี​ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

➡️ นศ.ฝึกงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีเบี้ยเลี้ยงให้ตามตกลง

➡️ พนง.บัญชีรายวัน/รายเดือน อัตราวันละ 350.00 บาทขึ้นไป